Σχέδιο Μάρκετινγκ και 

Διοίκηση Ομάδας

Τρόποι οργάνωσης και διοίκησης ομάδας σε δύσκολες περιόδους.Η σχάρα Ηγεσίας , η διαχείριση της ομάδας με συναισθηματική νοημοσύνη. 

 Μίγμα Μάρκετινγκ και  Σχεδιασμός Ενεργειών Δικτύου Τραπεζικών Καταστημάτων.

Πωλήσεις και

 Ποιοτική Εξυπηρέτηση

Δημιουργία νέου Πελατολογίου, Επικοινωνία με τους πελάτες, Αλλαγή νοοτροπίας με κέντρο της εξυπηρέτηση του πελάτη.   Η Αντιμετώπιση του παράπονου του πελάτη ως ευκαιρία για δημιουργία καλύτερων σχέσεων του.