Τραπεζικό Μάρκετινγκ στη Πράξη

Το Βιβλίο - Εργαλείο για κάθε στέλεχος τραπέζης, φοιτητή ή σπουδαστή που θέλει να μυηθεί στα μυστικά της σύγχρονης τραπεζικής τέχνης και αντίληψης.

Ενα βιβλίο γραμμένο από την ελληνική  τραπεζική καθημερινότητα με ιδιαίτερη έμφαση στη τεχνική των πωλήσεων Τραπεζικών Υπηρεσιών.

Μάθετε,πως εφαρμόζεται το Μάρκετινγκ στις Τράπεζες, πως σχεδιάζεται το action plan ενός Τραπεζικού Καταστήματος και ποια είναι τα μυστικά ενός αποτελεσματικού πωλητή Τραπεζικών Υπηρεσιών.

Η έκδοση έχει πολλά παραδείγματα από την ελληνική πραγματικότητα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άμεσα θετικά αποτελέσματα.

Εγκεκριμένη έκδοση από το Υπουργείο Παιδείας: ΦΕΚ 1420/22-10-2001, ΤΕΥΧΟΣ Β' ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. Φ. 12.1 /Β3/3020

  ISBN 96Q-85395-2-8
© 2024 Dimitrios Pavlakis
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!